.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 36.786
Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ công tác gia đình năm 2014
Lượt đọc: 102092Thời gian: 10:09 - 28/05/2014

         (VHH) - Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, tăng cường giao lưu học học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các địa phương; sáng ngày 28/5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ công tác gia đình năm 2014 cho hơn 170 cán bộ phụ trách công tác gia đình đến từ Phòng Văn hóa Thông tin 9 huyện, thị xã, thành phố và 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

         Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình tham gia tập huấn lần này đã được hướng dẫn triển khai công tác gia đình năm 2014; triển khai những văn bản mới trong lĩnh vực gia đình: Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020. Ngoài ra, đợt tập huấn lần này còn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình có điều kiện trao đổi, chia sẻ những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện công tác gia đình ở cơ sở và giao lưu, học tập những kinh nghiệm, mô hình tốt, có hiệu quả thực tiễn cao.

         Trên cơ sở những kiến thức và định hướng từ đợt tập huấn lần này, với chức năng là những người tác nghiệp tại cơ sở, đội ngũ tham dự tập huấn lần này sẽ làm nòng cốt trực tiếp tham mưu triển khai công tác gia đình tại cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chủ yếu của công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là ổn định, củng cố và xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hải Lê
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm