.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 30.807
Huyện A Lưới: xây dựng 6 tuyến đường văn minh đô thị
Lượt đọc: 76462Thời gian: 08:08 - 16/07/2014

(VHH) - Thực hiện Đề án xây dựng Nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, huyện A Lưới đang triển khai xây dựng 6 tuyến đường văn minh tại thị trấn A Lưới. Đây là nội dung trong Kế hoạch xây dựng tuyến đường văn minh đô thị đợt I/2014 vừa được huyện A Lưới triển khai.

Theo đó, 06 tuyến đường được chọn thí điểm xây dựng tuyến đường văn minh đô thị gồm: Đường Hồ Chí Minh qua thị trấn A Lưới, xã A Ngo và Sơn Thủy; 5 tuyến đường nội thị trên địa bàn thị trấn A Lưới, gồm: Đường Quỳnh Trên (Tổ dân phố số 4), đường Trường Sơn (Tổ dân phố số 5), đường A Vầu (Tổ dân phố 4), đường Hồ Văn Hảo (Tổ dân phố 4) và đường Hồ Huấn Nghiệp (Tổ dân phố 3).

Mặc dù là địa bàn vùng núi, nhưng huyện đã xác định việc xây dựng tuyến đường văn minh đô thị là nhiệm vụ cần được quan tâm, không chỉ nhằm tăng cường công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, mà còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các khu đông dân cư và nơi có mật độ đô thị cao trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; từng bước hình thành các chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị, tiến tới nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.

Cũng theo Kế hoạch này, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các tuyến đường này nghiêm túc hưởng ứng phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm nhận tuyến đường đô thị xanh - sạch - đẹp, hình thành bồn hoa, cây cảnh, làm vệ sinh thường xuyên trong khuôn viên và trước mỗi trụ sở cơ quan.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm