.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 18.212
Liên hoan NTQC các làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa sẽ diễn ra từ ngày 27-29/8/2014
Lượt đọc: 77438Thời gian: 16:36 - 18/07/2014

(VHH) - Thiết thực kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với thị xã Hương Thủy tổ chức Liên hoan NTQC các làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa lần thứ VI, năm 2014. Liên hoan sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 27-29/8 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Hương Thủy.

Chương trình tham gia liên hoan của mỗi đơn vị phải có ít nhất 3 tiết mục của 3 thể loại trở lên và không vượt quá 40 phút, phải có tính tổng hợp thể hiện phong phú với nhiều thể loại: Ca, múa, nhạc, tiểu phẩm, tấu, hò, vè..., Trong đó, chú ý lựa chọn chủ đề, các tiết mục dàn dựng mang màu sắc và đặc trưng của từng địa phương, đơn vị; khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, khuyến khích các tác phẩm tự biên.

Các tiết mục tham gia liên hoan có nội dung hướng vào các chủ đề: Ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, công cuộc đổi mới của quê hương, đất nước; ca ngợi truyền thống yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; biểu dương gương người tốt, việc tốt, những chuyển biến của cơ sở trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Liên hoan làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa là hoạt động được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, và luân phiên tại các địa phương trong tỉnh. Thông qua liên hoan nhằm khuyến khích phong trào ca hát của quần chúng ở các làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa , trên cơ sở đó nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của mỗi địa phương. Đồng thời qua đó, thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đang được triển khai sâu rộng và hiệu quả, tác động tích cực đến chuyển biến của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương ( (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm