.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 13.241
Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất, năm 2015
Lượt đọc: 82719Thời gian: 08:17 - 15/08/2014

(VHH) - Bộ VHTTDL vừa quyết định ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.

Theo đó, việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015 nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, ở các lĩnh vực: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015.

Về tiến độ thực hiện: Đối với Hội đồng cấp tỉnh: Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập để xét chọn hồ sơ do cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, gửi về Sở VHTTDL. Thời gian Sở VHTTDL nhận hồ sơ đề nghị xét tặng chậm nhất là ngày 30/9/2014; thời gian thực hiện từ 30/8/2014 đến 25/12/2014; thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi Hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: Chậm nhất là ngày 25/12/2014 (tính theo dấu bưu điện).

Đối với Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: Bộ trưởng Bộ VHTTDL thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ để xét chọn hồ sơ do Hội đồng cấp tỉnh đề nghị. Thời gian thực hiện từ 25/12/2014 đến 30/4/2015; thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước, chậm nhất là ngày 30/4/2015.

Đối với Hội đồng cấp Nhà nước: Bộ trưởng Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét chọn danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đề nghị. Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước là Bộ VHTTDL; Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ VHTTDL. Thời gian thực hiện từ 30/4/2015 đến 30/6/2015. Kết quả của Hội đồng cấp Nhà nước sẽ được Bộ VHTTDL đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL (bvhttdl.gov.vn). Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" sẽ được Bộ VHTTDL tổ chức sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

BM (th)
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm