.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.063
Nghiệm thu đề tài khoa học "Vai trò nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế"
Lượt đọc: 75901Thời gian: 08:04 - 19/11/2014

(VHH) - Sáng ngày 18/11, Sở VHTT&DL đã tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học "Vai trò nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế". Tiến sĩ Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì cuộc họp cùng với thành viên Hội đồng là các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý các ngành liên quan.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã tham gia phản biện, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần hoàn thiện đề tài. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu đánh giá và nghiệm thu đề tài xếp loại Khá.

Nhà văn hóa hóa xã, thôn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động hội họp trên địa bàn xã, tổ chức sinh hoạt của cộng đồng dân cư cũng như tuyên truyền trực tiếp các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân. Thông qua các hoạt động tại nhà văn hóa xã, thôn; nhân dân có điều kiện gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng từ đó tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng...

Trong quá trình thực hiện đề tài, Sở VHTT&DL đã xây dựng bộ công trình nghiên cứu quy mô thông qua hoạt động khảo sát các mô hình nhà văn hóa xã, thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; sưu tầm tài liệu phục vụ quá trình nghiên cứu từ các văn bản quy phạm pháp luật về đời sống văn hóa cơ sở, chương trình xây dựng nông thôn mới; tham khảo các bài viết, bài nghiên cứu về công tác xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống nhà văn hóa xã, thôn; xây dựng phóng sự truyền hình về thực trạng nhà văn hóa xã, thôn. Nhóm thực hiện đề tài đã tổ chức tọa đàm cũng như tiến hành khảo sát, điều tra thực tế trên địa bàn tỉnh (tại các huyện, thị xã) thông qua 500 phiếu điều tra; tích cực nắm bắt ý kiến người dân, trưởng thôn, cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở về thực trạng xây dựng và hoạt động của nhà văn hóa xã, thôn trên địa bàn tỉnh...

Hội đồng nghiệm thu hoan nghênh các thành viên thực hiện đề tài đã hoàn thành khá tốt những yêu cầu đặt ra; đề tài đáp ứng được giá trị khoa học trong hoạt động nghiên cứu và thể hiện tính ứng dụng thực tế cao. Hội đồng đề nghị những người thực hiện đề tài tiếp tục nghiên cứu, bổ sung từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm phát huy vai trò của nhà văn hóa xã, thôn, trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngự Giao - Châu Hải
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm