.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 7.489
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm cán bộ quản lý cho một số đơn vị
Lượt đọc: 110839Thời gian: 14:27 - 08/01/2015

(VHH) - Để tiếp tục tăng cường, ổn định đội ngũ cán bộ quản lý tại các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL, sau khi thực hiện quy trình bổ nhiệm và thống nhất trong Ban Giám đốc Sở, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, đồng chí Giám đốc Sở Phan Tiến Dũng đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Theo đó, đ/c Nguyễn Văn Hà - Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra Sở được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở; đ/c Nguyễn Xuân Ngọc - Thanh tra viên giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở; đ/c Trần Tuấn Anh -  Phó phòng, phụ trách phòng Di sản Văn hóa giữ chức vụ Trưởng phòng Di sản Văn hóa; đ/c Lê Thị Ngọc Viễn - Trưởng bộ phận Văn phòng Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng.

Đồng thời, đã thực hiện việc điều động và bổ nhiệm đ/c Nguyễn Tấn Thưởng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý và Tổ chức Biểu diễn ca Huế giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh; điều động và bổ nhiệm đ/c Trần Quang Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Tổ chức Biểu diễn ca Huế.

Các trường hợp bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm nói trên có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015.

 Ngoài ra, Sở cũng đã có Tờ trình gửi Sở Nội vụ về việc đề nghị thực hiện quy trình, báo cáo UBND xem xét bổ nhiệm đ/c Đinh Thị Hoài Trai - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và cử đ/c La Thiên Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Tổ chức Biểu diễn ca Huế phụ trách Trung tâm Quản lý và Tổ chức Biểu diễn ca Huế.

Kim Oanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm