.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 800
Ngành VHTT&DL triển khai thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế.
Lượt đọc: 83315Thời gian: 15:01 - 27/08/2015

(VHH) - Sáng 27/8/2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đại diện lãnh đạo cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và chuyên viên theo dõi lĩnh vực tổ chức cán bộ của 14 đơn vị trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Tiến Dũng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh: tinh giản biên chế là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta hiện nay; nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Đồng chí nêu rõ để thực hiện chính sách tinh giản biên chế thiết thực và hiệu quả cần thống nhất cả về mặt nhận thức lẫn hành động, trong đó đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Sau buổi học tập này, cần tiếp tục phổ biến sâu rộng và lập kế hoạch tinh giản biên chế cụ thể tại đơn vị mình, đảm bảo từ nay đến 2021, mỗi đơn vị tinh giản tối thiểu 10% biên chế.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bạch Chơn Đông - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị định 108/2014/NĐ-CP như: các nguyên tắc thực hiện, các đối tượng thuộc hoặc chưa xem xét tinh giản biên chế; công tác quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản; các chính sách của Nhà nước về tinh giản biên chế… và một số nội dung có liên quan.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện công tác tinh giản biên chế của Ngành giai đoạn từ nay đến năm 2021. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của các đơn vị đó là: Tập trung xây dựng kế hoạch, đề án tinh giản biên chế của từng đơn vị, lập danh sách đối tượng và kinh phí cho từng đối tượng được tinh giản, lộ trình thực hiện… đảm bảo theo nội dung của Kế hoạch Ngành đã xây dựng.

Sau khi nghe các nội dung, các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành trao đổi ý kiến, làm rõ những vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Hội nghị là cơ sở để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành triển khai chính sách tinh giản biên chế đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành, đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu kế hoạch của Chính phủ, UBND tỉnh và Ngành đề ra.

TCCB
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm