.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 19.979
Thông báo về đăng tải Tài liệu hướng dẫn và một số tính năng mới trên Hệ thống Quản lý Hồ sơ công việc
Lượt đọc: 7147Thời gian: 09:51 - 18/02/2020

(VHH) - Sở Văn hóa và Thể thao thông báo về việc đăng tải “Tài liệu hướng dẫn và một số tính năng mới” trên Hệ thống Quản lý Hồ sơ công việc (mục Tài liệu hướng dẫn) và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở (mục Thông báo) để cán bộ công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị biết theo dõi, tìm hiểu và sử dụng có hiệu quả.

TẢI TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm