.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 14.682
Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia thông qua 4 hồ sơ xét đề nghị Di tích cấp quốc gia đặc biệt thuộc hệ thống di tích Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lượt đọc: 12728Thời gian: 22:30 - 16/12/2020

(VTH) - Từ ngày 16-17/12/2020, tại trụ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia đã họp phiên thứ Nhất. Tiến sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế tham gia kỳ họp với tư cách là Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Tại phiên họp này, sau khi công bố Quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu lãnh đạo và các ủy viên Hội đồng nhiệm kỳ mới, Hội đồng đã thảo luận và thông qua quy chế hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020 - 2024; đồng thời xem xét đánh giá 07 hồ sơ di tích đề nghị công nhận Di tích cấp Quốc gia Đặc biệt và 25 hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận Bảo vật Quốc gia.

Trong phiên họp ngày 16/12/2020, Hội đồng đã thông qua 4 hồ sơ di tích thuộc hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế gồm Nhà lưu niệm Bác Hồ tại 158 (số cũ 112) Mai Thúc Loan, Địa điểm Trường Quốc Học (TP Huế); Nhà lưu niệm Dương Nỗ; Đình Dương Nỗ (huyện Phú Vang) với tỷ lệ thống nhất cao (đạt 100% phiếu đồng ý) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Như vậy, ngoài hệ thống di tích trên được xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt thì hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 2 di tích được công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt gồm: Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quần thể kiến trúc Cố đô Huế (Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12/8/2009) và di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 2383/QĐ-TTg, ngày 09/12/2013). Việc 4 hồ sơ di tích thuộc hệ thống di tích Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đề cử công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt trong thời gian đến có ý nghĩa quan trọng góp phần khẳng định giá trị của vùng đất di sản và là tiền đề để xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ chính trị.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm