.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 16.706
Hội thảo về xây dựng Thừa Thiên Huế là Trung tâm văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Lượt đọc: 6797Thời gian: 18:30 - 07/03/2021

(VTH) - Chiều ngày 05/3, Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết “Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa, du lịch lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Dự và tham gia góp ý tại Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về văn hóa, du lịch.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về “Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 15/11/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, làm cơ sở để tham mưu xây dựng Nghị quyết mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tại Hội thảo, các đại biểu đã quan tâm đến việc đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu về văn hóa, du lịch để phấn đấu thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến; trong đó cần bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, tập trung mọi nguồn lực phát triển văn hóa, du lịch để xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phan Thanh Hải - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cảm ơn, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo, các nhà nghiên cứu văn hóa, du lịch. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch sẽ phối hợp hoàn chỉnh các nội dung trong báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy và Dự thảo Nghị quyết mới về văn hóa, du lịch để báo cáo UBND tỉnh.

Hội thảo là một bước quan trọng, nhằm tranh thủ các ý kiến góp ý của các thế hệ lãnh đạo, các sở, ban, ngành, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà nghiên cứu về văn hóa, du lịch để Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh các nội dung theo yêu cầu của UBND tỉnh.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm