.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 16.242
Địa điểm chiến thắng Cồn Rang được xếp hạng là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp tỉnh.
Lượt đọc: 6284Thời gian: 14:37 - 17/03/2021

(VTH) - Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 548 /QĐ-UBND về xếp hạng Địa điểm chiến thắng Cồn Rang (xã Phú Gia, huyện Phú Vang) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp tỉnh.

Theo Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt, công bố Danh mục Kiểm kê các công trình địa điểm lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế thì di tích địa điểm chiến thắng Cồn Rang hiện nay nằm tại thôn Diêm Tụ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang.

Cùng với địa điểm di tích Chiến thắng Thanh Lam Bồ, địa điểm chiến thắng Cồn Rang in đậm chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cán bộ và dân quân du kích xã Phú Gia, huyện Phú Vang. Đó là tinh thần chiến đấu anh dũng ngoan cường, không sợ hy sinh mất mát của các chiến sĩ du kích; là sự đùm bọc nuôi nấng, giúp đỡ của nhân dân địa phương. Cồn Rang mãi mãi đi vào lịch sử của vùng đất Phú Gia anh hùng như một cột mốc đáng nhớ, là niềm tự hào, nguồn động viên, cổ vũ cho Đảng bộ và Nhân dân huyện Phú Vang đẩy mạnh kháng chiến, tiến lên giành thắng lợi mới. Là cơ sở để giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, xây dựng quê hương cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát và lập nội dung hồ sơ di tích, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND tỉnh xem xét xếp hạng di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Cồn Rang là di tích cấp tỉnh. Qua đó nhằm tiếp tục phát huy những giá trị của di tích phục vụ khách tham quan nghiên cứu, học tập, đặc biệt là trong công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ.

Tại Quyết định xếp hạng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; UBND huyện Phú Vang, UBND xã Phú Gia; Bảo tàng Lịch sử tỉnh cùng các cơ quan liên quan phối hợp để thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm