.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 29.997
Công bố danh mục TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa
Lượt đọc: 9272Thời gian: 16:43 - 06/04/2021

(VTH) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 03/4 và Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 05/4 công bố danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và văn hóa cơ sở.

Theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 03/4/2021 có 04 mới ban hành, trong đó có 03 thủ tục thuộc thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh là thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương; Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương); Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu và 01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao là Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu. Quyết định cũng đã sửa đổi 04 thủ tục trong lĩnh vực văn hóa cơ sở (kinh doanh karaoke và vũ trường) và bãi bỏ, hủy bỏ 07 TTHC trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Đối với Quyết định số 720/QĐ-UBND ngày 05/4, có 02 thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện được sửa đổi gồm thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke và thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Các Quyết định ban hành đã quy định cụ thể về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần hồ sơ, thời gian, đối tượng, các biểu mẫu thực hiện...; đồng thời giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa và Thể thao cập nhật Danh mục thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Niêm yết, công khai thủ tục hành chính này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, ủy quyền cho Sở  thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật và thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

<Quyết định và các thủ tục kèm theo>

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm