.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 29.911
Phấn đấu đến năm 2030 có 05 bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh
Lượt đọc: 8405Thời gian: 11:15 - 08/04/2021

(VTH) - Ngày 07/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”.

Kế hoạch nhằm phát triển hệ thống bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy, phổ biến tri thức về lịch sử, văn hóa, khoa học và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, phát triển hệ thống bảo tàng của tỉnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng để triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch đó là: Đổi mới, đa dạng hóa hình thức hoạt động bảo tàng ngoài công lập; đề ra các chính sách phù hợp thực tiễn, đảm bảo tính khả thi nhằm khuyến khích các bảo tàng ngoài công lập ra đời và phát triển, đưa bảo tàng ngoài công lập trở thành điểm đến hấp dẫn của các đối tượng công chúng, từng bước xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các bảo tàng ngoài công lập. Củng cố và nâng cao chất lượng, vai trò các bảo tàng ngoài công lập, thực hiện xã hội hoá hoạt động bảo tàng; lựa chọn danh mục các bảo tàng ngoài công lập đáp ứng tiêu chí, điều kiện để hỗ trợ phát triển. Cụ thể hóa chính sách ưu đãi của trung ương nhằm hỗ trợ và phát huy giá trị các bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phấn đấu đến giai đoạn 2023 - 2026 trên địa bàn tỉnh có 03 bảo tàng ngoài công lập, giai đoạn 2027 - 2028 có 04 bảo tàng ngoài công lập, giai đoạn 2029 - 2030 có 05 bảo tàng ngoài công lập.

Một số chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 gồm: Hỗ trợ giá thuê cơ sở nhà, đất phục vụ hoạt động bảo tàng ngoài công lập; hỗ trợ hoạt động trưng bày, triển lãm; hỗ trợ phát triển sản phẩm lưu niệm đặc trưng của bảo tàng; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và hỗ trợ quảng bá hình ảnh.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm