.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.230
Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về Quy chế dân chủ
Lượt đọc: 8344Thời gian: 10:34 - 16/04/2021

(VTH) - Sáng ngày 15/4, Đoàn khảo sát Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về việc triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 05-KH/TU của Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 120-KL/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Thanh Dũng - UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng các thành viên trong BCĐ Quy chế dân chủ của Sở, đại diện UBKT Đảng ủy và lãnh đạo các phòng thuộc Sở.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Dũng cho biết: Thời gian qua,công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW, Kế hoạch số 05-KH/TU của Tỉnh ủy về triển khai Kết luận số Kết luận số 120-KL/TW và các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trực thuộc tập trung quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; thông qua việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý, các cơ quan, đơn vị thông báo công khai những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đối với cán bộ, công chức, công khai tài chính, kế hoạch công tác của cơ quan… gắn dân chủ trong việc điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị và trong quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cơ bản các cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức. 

Sở và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn cho cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, công khai chế độ thu chi tài chính và định mức chi; quyết toán chi, công khai chi trong mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản, sử dụng tài sản công cho cán bộ, công chức biết. Đặc biệt thực hiện công khai tài chính đúng quy định, tiết kiệm có hiệu quả kinh phí khoán, tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan đã giúp cán bộ, công chức an tâm công tác và có điều kiện cải thiện cuộc sống; thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là các dịp lễ, tết.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai chủ trương của Đảng, nghị định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua yêu nước; phát huy được vai trò trong đoàn kết, tập hợp quần chúng trong tổ chức; làm tốt vai trò người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thực hiện QCDC ở cơ sở, làm tốt việc tiếp xúc, lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, kịp thời phản ánh đến chính quyền và cấp ủy, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Qua 05 năm triển khai, công tác thực hiện QCDC ở cơ sở đã từng bước đi vào nền nếp; tư tưởng, nhận thức và hành động của từng công chức, viên chức về thực hiện công tác QCDC được nâng cao. Kết luận 120 của Bộ Chính trị, kế hoạch 05 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về QCDC được học tập, quán triệt thường xuyên, nghiêm túc và thực hiện hiệu quả. Các đồng chí là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo đầy đủ các nội dung của công tác QCDC ở cơ sở; thường xuyên lắng nghe ý kiến của các đoàn thể, cá nhân phản ánh nhằm chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, bảo vệ lợi ích chính đáng người lao động; tăng cường chặt chẽ mối liên hệ giữa các tổ chức, đoàn thể; giữ gìn khối đoàn kết nội bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao về những kết quả đạt được của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là đối với công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Sở; công tác tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc phối hợp các tổ chức đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác dân chủ trong thời gian qua. Đồng chí Đặng Hồng Sơn đề nghị tập thể Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung củaviệc thực hiện quy chế dân chủ, trong đó cần phát huy những mô hình, cách làm hay, những mô hình "Dân vận khéo", tạo sức lan tỏa để người dân, doanh nghiệp thấy những điều tốt đẹp, người dân thêm tin vào Đảng, chính quyền. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng cần thường xuyên quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong hoạt động hành chính nhà nước; chú trọng công tác đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn việc thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian tiếp theo.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm