.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 9.216
Hải Vân Quan sẽ được phân bổ hơn 42 tỷ đồng để bảo tồn, tu bổ, phục hồi nhằm phát huy giá trị di tích.
Lượt đọc: 8756Thời gian: 04:22 - 27/04/2021
Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh

(VTH) - Đó là một trong những nội dung đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 15 khoá VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đây là dự án quan trọng của tỉnh cần được thực hiện kịp thời để sớm tu bổ, phục hồi các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi thiên tai thời gian qua, tiếp tục phát huy giá trị của di tích.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, quyết định thông qua các nội dung về chủ trương đầu tư công và các nội dung chuyên đề quan trọng ảnh hưởng đến các lĩnh vực liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; thống nhất chủ trương cho thuê đất trả tiền thuê hằng năm đối với các dự án chưa nộp tiền thuê đất tại địa bàn Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô; quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021- 2025; chương trình việc làm giai đoạn 2021- 2025; đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021- 2025... 

Thiên Ngân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm