.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 37.352
Khẩn trương triển khai thực hiện công trình bảo tồn, tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên.
Lượt đọc: 9139Thời gian: 17:25 - 09/06/2021

(VTH) - Ngày 09/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Công văn số 4929/UBND-XDCB chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương triển khai thực hiện công trình bảo tồn, tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên.

Theo đó, để sớm triển khai thực hiện công trình nhằm bảo tồn,  tôn tạo và phát huy giá trị di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên; trên cơ sở buổi kiểm tra thực địa di tích với Thủ trưởng các ngành, địa phương vào ngày 08/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ giao Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; hoàn thành trước ngày 20/6/2021.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tham mưu đề xuất bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện công trình, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2021.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp UBND thành phố Huế, UBND huyện Phú Vang và các đơn vị liên quan rà soát, củng cố hồ sơ, tư liệu, đánh giá hiện trạng khu vực di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên để nghiên cứu, khoanh vùng khu vực bảo vệ, đề xuất phương án giải phóng mặt bằng chống lấn chiếm di tích; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình đảm bảo theo mốc thời gian yêu cầu nêu trên.

Việc bảo tồn, tu bổ Châu Hương Viên sẽ là một dấu ấn quan trọng trong công cuộc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống của Cố đô Huế nói chung và di sản ca Huế nói riêng. Trong đề án xây dựng, phát huy di sản, đưa ca Huế trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc, sẽ xây dựng Châu Hương Viên thành một địa điểm quan trọng để bảo tồn, vinh danh và phát huy giá trị của ca Huế./.

 

TP (Theo: CTTĐT tỉnh)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm