.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 23.929
Bộ VHTTDL hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện
Lượt đọc: 8807Thời gian: 11:37 - 07/07/2021
Ảnh minh họa

(VTH) - Ngày 06/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2371/BVHTTDL-TV gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư viện.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trên chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng của địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; thực hiện các đề án, chương trình công tác của Chính phủ, của ngành; tạo điều kiện, bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Triển khai thực hiện Luật Thư viện số46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Thư viện.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phốtrực thuộc Trung ương phê duyệt kếhoạch và triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (theo Quyết định số206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 -2025 đối với Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo Quyết định số329/QĐ-TTg ngày 15/3/2027 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (theo Công văn số 3471/VPCP-KGVX ngày 26/5/2021 của Văn phòng Chính phủ).

- Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022 của địa phương - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4); các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ kỷ niệm năm 2022 của đất nước và địa phương.

- Ngoài ra, các đơn vị tạo điều kiện, bố trí tham gia các hoạt động dự kiến diễn ra trong năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bao gồm: Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022"; Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022; Hội thảo về chuyển đổi số và liên thông thư viện; Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); Tập huấn nâng cao kỹ năng phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng; Tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số trong các thư viện công cộng; Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022.

TP (Nguồn: BVHTTDL)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm