.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.933
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong toàn Ngành năm 2017
Lượt đọc: 8560Thời gian: 10:04 - 30/11/2017

(VHH) - Thực hiện Công văn số 1497 /SNV- CCVC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; ngày 30/11/2017 Sở đã ban hành công văn số 1895/SVHTT-TCPC hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức trong toàn Ngành năm 2017.

Theo đó, công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 năm 2017 và gửi hồ sơ về Sở (Qua Phòng Tổ chức - Pháp chế) để theo dõi, tổng hợp. Hồ sơ bao gồm: Biểu mẫu đánh giá, phân loại; biên bản; văn bản của cấp ủy đảng cùng cấp (nếu có); văn bản nhận xét của người đứng đầu đối với cấp phó (đối với các đơn vị sự nghiệp); danh sách tổng hợp kết quả. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở hồ sơ đánh giá, phân loại được lập thành 02 bộ để lưu tại đơn vị 01 bộ.

Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm,…và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức.

Tập tin đính kèm:
Phòng TCPC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm