.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 5.223
Họp Hội đồng bình xét thi đua, khen thưởng Sở Văn hóa và Thể thao cuối năm 2017
Lượt đọc: 27229Thời gian: 23:20 - 05/01/2018

(VHH) - Sáng ngày 05/01/2018, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức họp bình xét các tập thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2017. Dự và chủ trì có đồng chí Phan Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT; các đồng chí là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Sở. 

Trên cơ sở các đề nghị bình xét thi đua, khen thưởng của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã và thành phố Huế; Trung tâm Thể thao thành phố Huế; Trung tâm Văn hóa thành phố Huế (gọi chung là các đơn vị). Với tinh thần thẳng thắn và khách quan, đồng thời bám sát các các Luật, Nghị định, Thông tư, Quy định, quy chế thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành.

Trong năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Ngành phát động. Qua đó đã góp phần thực hiện nhiều thắng lợi các nhiệm vụ công tác được giao. 

Tại cuộc họp, thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đã thông qua danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng năm 2017. Qua xem xét thành tích của các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng, các thành viên Hội đồng thi đua đã thảo luận, đánh giá xem xét những thành tích đề nghị khen thưởng và tổ chức lấy phiếu kín để đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017.

Việc đánh giá và bình xét công tác thi đua khen thưởng hàng năm nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích cao trong công tác, bảo đảm mọi quyền lợi về tinh thần và vật chất của cá nhân, tập thể được khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao của đơn vị.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm