.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 12.002
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối Văn hóa - Xã hội năm 2018
Lượt đọc: 23250Thời gian: 17:07 - 01/02/2018

(VHH) - Chiều ngày 01/02/2018, tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, Khối Thi đua Văn hóa Xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các Sở, Ngành, đơn vị: Văn hóa và Thể thao, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông,  Đại học Huế, Nhà Xuất bản Thuận Hóa, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

Năm 2018, Khối Thi đua Văn hóa Xã hội có 09 thành viên do Sở Lao đọng Thương binh và xã hội làm Trưởng Khối. Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Khối Thi đua Văn hóa Xã hội đã thống nhất Kế hoạch xây dựng các phong trào thi đua năm 2018, với một số nội dung như: Hoàn thành các chỉ tiêu về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia các hoạt động xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh; triển khai tốt công tác thi đua khen thưởng với các hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Để tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị, Khối Thi đua Văn hóa Xã hội đã thống nhất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm chào mừng kỷ niệm 43 năm giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, đặc biệt là tổ chức giải thi đấu cầu lông cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thông tin, truyên truyền các sự kiện chính trị của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao và du lịch, tiếp tục coogn tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện,… phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc của cả nước.

Bước sang năm 2018, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa hồ sơ tiếp nhận của các tổ chức và cá nhân đối với các thủ tục hành chính, áp dụng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phấn đấu 100% hồ sơ được giải quyết đúng thời gian theo quy định; nâng cao chất lượng hoạt động công tác tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại về công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước, tiếp tục sử dụng tốt các phần mềm dùng chung của tỉnh để quản lý và điều hành công tác chuyên môn, quản lý và sử dụng nguồn dữ liệu tập trung của tỉnh,… để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, tổ chức và du khách; tiếp tục xây dựng văn hóa công sở, đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo theo quy định của nhà nước…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua của Khối, phát động phong trào thi đua của Khối, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm