.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 26.940
Công bố kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Lượt đọc: 22610Thời gian: 21:14 - 05/02/2018

(VHH) - Ngày 26/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.

Theo kết quả đánh giá đối với các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, so với các năm trước, số liệu đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 có nhiều sự thay đổi, phương pháp và hệ thống chỉ tiêu đánh giá có nhiều cải tiến, việc đánh giá xếp hạng thông qua hệ thống trực tuyến, đảm bảo thuận lợi và giảm chi phí so với phương pháp thông thường.

Để đạt được kết quả đó, trong năm qua, việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân trong giao dịch, giải quyết công việc, đã đưa chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa và Thể thao có nhiều bước tiến đáng kể, xếp vị thứ 8 năm 2017 (tăng 6 bậc so với năm 2016). Điển hình, đến nay nhiều đơn vị thuộc Sở đã sử dụng tốt hệ thống mạng nội bộ trong cơ quan nhà nước, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng thư điện tử công vụ, trang thông tin điện tử.

Trong năm 2018, cùng với kế hoạch số 1865/KH-SVHTT ban hành ngày 24/11/2017 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan; tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng vào công tác quản lý và điều hành; triển khai mạng WAN của tỉnh và mạng CPNet, internet tập trung; thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT đối với cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị; hướng dẫn, đào tạo tập huấn sử dụng các phần mềm mới đến với từng cán bộ, công chức viên chức, tiếp tục cùng với tỉnh xây dựng và hoàn thiện cơ quan điện tử, góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT của đơn vị nói riêng và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm