.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 12.158
Thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ IX, năm 2018
Lượt đọc: 7741Thời gian: 09:50 - 08/03/2018

(VHH) - Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể ngày 02 tháng 3 năm 2018 để xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Trong quá trình xét, Hội đồng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn.

Sau khi xem xét thành tích của từng cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định, Hội đồng đã tiến hành đánh giá, bỏ phiếu kín.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” cho: 16 người, danh sách như sau:

1. Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”: 01 người

- Trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” gồm: 00 người

- Trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” gồm: 01 người

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

Kết quả

1

Nguyễn Đình Dũng

Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

Không đạt

2. Danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”: 15 người

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, gồm: 06 người

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

Kết quả

1

Nguyễn Thị Mai Anh

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

Đạt

2

Hoàng Trọng Cương

Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế

Đạt

3

Bùi Thị Thu Hoài

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

Đạt

4

Phạm Hữu Thu

Đạo diễn phim tài liệu

Đạt

5

Nguyễn Đình Trung

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

Đạt

6

Nguyễn Quang Vịnh

Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Đạt

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” gồm: 09 người

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

Kết quả

1

Hoàng Hà

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

Không đạt

2

Phan Thị Bạch Hoa

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế

Không đạt

3

Nguyễn Đăng Hữu

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế

Không đạt

4

Lê Thị Diệu Hy

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế

Không đạt

5

Nguyễn Ngọc Linh

Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

Không đạt

6

Nguyễn Văn Mười

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế

Không đạt

7

Phan Thị Thu Thủy

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế

Không đạt

8

Lê Thị Tuyến

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế

Không đạt

9

Nguyễn Đình Việt

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế

Không đạt

         Mọi kiến nghị, thắc mắc, phản ánh vui lòng gửi về Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế – cơ quan thường trực của Hội đồng (số 08 Lý Thường Kiệt – Huế, Số điện thoại: 0234.3826334) trong vòng 20 ngày, kể từ ngày ra thông báo.         

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm