.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 21.401
Học viện Chính trị Khu vực III tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018
Lượt đọc: 9362Thời gian: 17:02 - 11/06/2018

(VHH) - Học viện Chính trị Khu vực III tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và các lớp bổ sung kiến thức dành cho chuyên ngành gần dự thi tuyển sinh cao học năm 2018.

Ngày 04/6/2018 Học viện Chính trị Khu vực III có thông báo số 896/TB-HVCTKVIII và thông báo số 897/TB-HVCTKVIII ngày 04 tháng 6 năm 2018 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đối với các ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Chính trị học và Chính sách công; đồng thời tổ chức tuyển sinh các lớp bổ sung kiến thức dành cho thí sinh tốt nghiệp các ngành gần muốn dự thi tuyển sinh vào các chuyên ngành thạc sĩ nói trên.

Công chức, viên chức quan tâm tìm hiểu thông tin theo thông báo gửi đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Phòng TCPC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm