.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 19.901
Văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
191 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
130/2018/NÐ-CP27/09/201815/11/2018xquy định chi tiết về Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
90/NQ-CP10/07/201810/07/2018xNghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.
501/QÐ-TTg10/05/201810/05/2018xPhê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
07/2015/TTLT14/09/201514/09/2015xHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SVHTTDL, Phòng VHTT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
14/2015/QÐ-TTg20/05/201505/07/2015xVề chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Văn bản mới
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
190 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
49/2020/NÐ-CP17/04/202015/06/2020xQuy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
44/2020/NÐ-CP08/04/202001/06/2020xQuy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
33/2020/NÐ-CP17/03/202001/05/2020xSửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 Luật Thi hành án Dân sự
32/2020/NÐ-CP05/03/202015/05/2020xSửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
31/2020/NÐ-CP05/03/202001/05/2020xSửa dổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Tìm kiếm