.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 16.218
Văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
193 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
154/2020/NÐ-CP31/12/202001/01/2021xđiều chỉnh bổ sung một số điều tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính Phủ về một số điều thi hành luật văn bản quy phạm
133/2020/NÐ-CP09/11/202025/12/2020xquy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự
130/2018/NÐ-CP27/09/201815/11/2018xquy định chi tiết về Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
90/NQ-CP10/07/201810/07/2018xNghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.
501/QÐ-TTg10/05/201810/05/2018xPhê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Văn bản mới
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
202 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
118/2021/NÐ-CP23/12/202101/01/2022xQuy dịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
157/2020/NÐ-CP31/12/202001/01/2021xSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
135/2020/NÐ-CP18/11/202001/01/2020xtriển khai Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu
112/2020/NQ-CP18/09/202020/09/2020xQuy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
87/2020/NÐ-CP28/07/202015/09/2020xQuy định cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Tìm kiếm