.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 18.551
Văn bản quy phạm pháp luật
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
191 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
130/2018/NÐ-CP27/09/201815/11/2018xquy định chi tiết về Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
90/NQ-CP10/07/201810/07/2018xNghị quyết số 90/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018.
501/QÐ-TTg10/05/201810/05/2018xPhê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
07/2015/TTLT14/09/201514/09/2015xHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SVHTTDL, Phòng VHTT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
14/2015/QÐ-TTg20/05/201505/07/2015xVề chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Văn bản mới
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
182 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
07/2019/TT-BVHTTDL30/08/201915/10/2019xHướng dẫn công tác thi đau khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1451/TTCP-C.IV26/08/201926/08/2019xHướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02 về chỉ số thành phần kiểm soát tham nhũng
59/2019/NÐ-CP01/07/201915/08/2019xquy định chi tiết một số điều và điều khoản thi hành Luật Phòng chống tham nhũng
45/2018/QÐ-TTg09/11/201825/12/2018xQuyết định quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
252/TB-VPCP18/07/201818/07/2018xThông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại phiên họp lần thứ 70 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Tìm kiếm