.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 29.033
Thủ tuc hành chính
Lĩnh vực Loại hình Từ khóa
STTTên thủ tụcThời gian xử lý (ngày)Mức độBiểu mẫu
1Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.152Tải biểu mẫu
2Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch.152Tải biểu mẫu
3Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia31Tải biểu mẫu
4Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình202Tải biểu mẫu
5Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình202Tải biểu mẫu
6Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh.52
7Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật150Tải biểu mẫu
8Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao52Tải biểu mẫu
9Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp52Tải biểu mẫu
10Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình152
11Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình152
12Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch72
13Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế52
14Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (Đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)52
15Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang52
16Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ)50
17Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)50
18Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)22
19Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp30Tải biểu mẫu
20Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke72
Số dòng trên 1 trang: 
Trang:[1]2345
Tìm kiếm