.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 30.840
Thủ tuc hành chính
Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (Đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)
Nơi tiếp nhận

 Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Sở VHTTDL, địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Thời gian tiếp nhận

 Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; buổi chiều: từ 14h đến 16h30)

Trình tự thực hiện

 1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.   

Cách thức thực hiện

 Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL   

Thành phần hồ sơ

 Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin thẩm định về chuyên môn ca Huế (theo mẫu)

- 02 ảnh 03 x 04 cm

- Bản photocopy CMND

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn cơ bản về Ca Huế của Trường THVHNT tỉnh TT Huế

Số lượng bộ hồ sơ

 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 05 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định của Hội đồng nghệ thuật

Phí, lệ phí
Yêu cầu điều kiện

 Áp dụng cho các đối tượng được đào tạo bằng hình thức truyền nghề đã qua lớp tập huấn cơ bản về chuyên ngành Ca Huế tại Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế; có bằng tốt nghiệp đạt loại trung bình thuộc các chuyên ngành nghệ thuật Ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế

Căn cứ pháp lý

 - Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”;
- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tìm kiếm