.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 25.930
Thủ tuc hành chính
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế
Nơi tiếp nhận

 Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Sở VHTTDL, địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Thời gian tiếp nhận

 Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; buổi chiều: từ 14h đến 16h30)

Trình tự thực hiện

 1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.   

Cách thức thực hiện

 Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL   

Thành phần hồ sơ

 Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế (theo mẫu).  

- Bản sao có chứng thực văn bằng người phụ trách bộ phận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến địa điểm hoạt động;

- Danh sách diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế (theo mẫu)

- Các chương trình mẫu Ca Huế;

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ liên quan đến địa điểm đăng ký hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

Số lượng bộ hồ sơ

 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, lệ phí

 không

Yêu cầu điều kiện

 - Có bộ phận chuyên trách tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế

Người phụ trách bộ phận chuyên trách phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế hoặc nhạc công ca Huế, ca kịch Huế từ trung cấp trở lên và phải có ít nhất 3 năm tham gia hoạt động dịch vụ biểu diễn Ca Huế

- Có ít nhất 30 diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế (đã được cấp giấy phép) hoạt động thường xuyên;

- Có tư cách pháp nhân, có địa chỉ giao dịch rõ ràng;
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động liên quan đến biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế của đơn vị.

Căn cứ pháp lý

 - Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh 

Tìm kiếm