.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 27.347
Thủ tuc hành chính
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp
Nơi tiếp nhận

 Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Sở VHTTDL, địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Thời gian tiếp nhận

 Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; buổi chiều: từ 14h đến 16h30)

Trình tự thực hiện

 1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn. 

Cách thức thực hiện

 Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL   

Thành phần hồ sơ

 Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);

- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh (cán bộ nhân viên, cơ sở vật chất, nguồn tài chính…)

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của huấn luyện viên, hướng dẫn viên phù hợp với nội dung đăng ký hoạt động. Đối với bác sĩ nhân viên y tế phải có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp;

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản khác tương đương.

Số lượng bộ hồ sơ

 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 - Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở VHTT&DL có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan của tỉnh kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của CLB thể thao. Kết quả kiểm tra được lập thành văn bản có xác nhận của các cơ quan tham gia trình UBND tỉnh.
- Trong thời gian 2 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả kiểm tra do Sở VHTT&DL trình, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của CLB hoạt động thể thao.

Phí, lệ phí
Yêu cầu điều kiện

 Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

- Có đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể thao chuyên nghiệp;

- Có vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp;

- Có nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của câu lạc bộ.

Căn cứ pháp lý

 - Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007;

- Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục Thể thao;

- Thông tư 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tìm kiếm