.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 29.655
Thủ tuc hành chính
Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
Nơi tiếp nhận

 Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Sở VHTTDL, địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Thời gian tiếp nhận

 Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; buổi chiều: từ 14h đến 16h30)

Trình tự thực hiện

 1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.   

Cách thức thực hiện

 Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thành phần hồ sơ

 Thành phần hồ sơ:

- Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam (Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch (bản sao chứng thực);

- Bản cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch;

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

Số lượng bộ hồ sơ

 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (vận dụng thực tế vì chưa có quy định cụ thể)

Phí, lệ phí

 200.000 đồng/giấy phép.

Yêu cầu điều kiện

 - Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch;

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có đủ sức khỏe khi hành nghề thuyết minh viên;

- Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;

- Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.

Căn cứ pháp lý

 - Luật Du lịch, số 44/2005/QH11, ngày 14/06/2005;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ;

- Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01 /2012 của Chính phủ;

- Thông tư 89/2009/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ VHTTDL;

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính.

Tìm kiếm