.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 28.308
Thủ tuc hành chính
Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Nơi tiếp nhận

 Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Sở VHTTDL, địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Thời gian tiếp nhận

 Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; buổi chiều: từ 14h đến 16h30)

Trình tự thực hiện

 1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn. 

Cách thức thực hiện

 Hồ sơ được nộp trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thành phần hồ sơ

 Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (theo mẫu);

- Biểu điểm thẩm định cơ sở ăn uống đạt chuẩn do đơn vị tự chấm (theo mẫu);

- Danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở ăn uống (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; (bản sao chứng thực);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh chuyên ngành (nếu có) (bản sao chứng thực).

Số lượng bộ hồ sơ

 01 bộ  

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, lệ phí

 500.000 đồng

Yêu cầu điều kiện

 - Đăng ký kinh doanh và thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

+ Vị trí dễ tiếp cận, có quầy bar

+ Đủ điều kiện phục vụ tối thiểu năm mươi khách; có trang thiết bị phù hợp đối với từng loại món ăn, đồ uống; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Có thực đơn, đơn giá và bán đúng giá ghi trong thực đơn.

+ Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;

+ Bếp thông thoáng, có trang thiết bị chất lượng tốt để bảo quản và chế biến thực phẩm;

+ Nhân viên phục vụ mặc đồng  phục phù hợp với từng vị trí công việc, đeo phù hiệu trên áo;

+ Có phòng vệ sinh riêng cho khách;

+ Thực hiện niêm yết giá và chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.

- Bố trí nơi gửi phương tiện giao thông của khách.

* Lưu ý: Doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (thủ tục cấp lại như cấp biển hiệu lần đầu) trong các trường hợp sau:

- Khi có thay đổi về quyền sở hữu, địa điểm kinh doanh của cơ sở dịch vụ.

- Theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi có khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại cơ sở dịch vụ đã được công nhận bằng văn bản gửi Hội đồng thẩm định dịch vụ du lịch đạt chuẩn.

- Ít nhất 3 tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Căn cứ pháp lý

 - Luật Du lịch, số 44/2005/QH11, ngày 14/06/2005;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ;

- Thông tư 88/2009/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 47/2010/ TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính.

- Quyết định 2979/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy chế xét chọn dịch vụ du lịch đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh

Tìm kiếm