.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 27.121
Thủ tuc hành chính
Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Nơi tiếp nhận

 Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Sở VHTTDL, địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Thời gian tiếp nhận

 Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; buổi chiều: từ 14h đến 16h30)

Trình tự thực hiện

 1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn. 

Cách thức thực hiện

 Hồ sơ được nộp trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thành phần hồ sơ

 Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký tham dự kiểm tra;

- Giấy xác nhận đã qua khóa đào tạo tập huấn nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan nơi người đó công tác hoặc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú;

- 02 ảnh cỡ 3x4cm.

Số lượng bộ hồ sơ

 01 bộ  

Thời hạn giải quyết

 Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi ra thông báo kết quả kiểm tra (vận dụng thực tế vì chưa có quy định)

Phí, lệ phí

 không

Yêu cầu điều kiện

 - Định kỳ hằng năm hoặc trên cơ sở căn cứ vào số lượng người đăng ký thi lấy Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng nhận.

Cá nhân phải có điều kiện:

+ Có Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

+ Đạt điểm tối thiểu là 50 điểm trở lên trong thang điểm 100 của mỗi môn thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009;

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định 5153/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tìm kiếm