.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 24.622
Thủ tuc hành chính
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Nơi tiếp nhận

Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Thời gian tiếp nhận

Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; buổi chiều: từ 14h đến 16h30)

Trình tự thực hiện

 1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VH, TTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VH, TTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.   

Cách thức thực hiện

 Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VH, TTDL 

Thành phần hồ sơ

- Đơn xin cấp chứng chỉ;

- Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn có liên quan;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

 

Số lượng bộ hồ sơ

 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

Phí, lệ phí

 không

Yêu cầu điều kiện

- Có trình độ chuyên môn và am hiểu về di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

- Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến di sản văn hóa theo quyết định của toà án, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị quản chế hình sự hoặc quản chế hành chính.

- Không phải là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành Di sản văn hóa.

Căn cứ pháp lý

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010;

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012.

Tìm kiếm