.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 26.758
Thủ tuc hành chính
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Nơi tiếp nhận

 Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả - Sở VH, TTDL, địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Thời gian tiếp nhận

 Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; buổi chiều: từ 14h đến 16h30)

Trình tự thực hiện

 1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VH, TTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VH, TTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.  

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VH, TTDL  

Thành phần hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký và đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật (theo mẫu);

- Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị pháp lý;

- Sơ yếu lý lịch của người đại diện theo pháp luật của cơ sở giám định cổ vật đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật;

- Danh sách kèm theo lý lịch khoa học của các chuyên gia; bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, giấy xác nhận thời gian đã qua thực tế hoạt động chuyên môn của các chuyên gia (do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang hoặc đã công tác cấp);

- Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn giữa cơ sở giám định cổ vật và các chuyên gia;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh về trụ sở (có chứng thực), danh mục trang thiết bị, phương tiện để thực hiện giám định;

- Danh mục các nguồn tài liệu về cổ vật.

Số lượng bộ hồ sơ

 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ  

Phí, lệ phí

 không

Yêu cầu điều kiện

- Có trụ sở, kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định;

- Có trang thiết bị, phương tiện cần thiết để thực hiện giám định;

- Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật;

- Có từ 05 (năm) chuyên gia trở lên thuộc các ngành khoa học lịch sử, hóa học, vật lý học, có đủ năng lực hành vi dân sự; trong đó có ít nhất 03 (ba) chuyên gia đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành bảo tàng, khảo cổ, Hán nôm và chuyên ngành khác liên quan đến giám định cổ vật;

+ Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn từ 05 (năm) năm trở lên ở chuyên ngành đã học.

Căn cứ pháp lý

 - Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010;

- Thông tư số 22/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011.

Tìm kiếm