.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 23.886
Thủ tuc hành chính
Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp
Nơi tiếp nhận

 Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Sở VHTTDL, địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Thời gian tiếp nhận

 Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; buổi chiều: từ 14h đến 16h30) 

Trình tự thực hiện

 1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.  

Cách thức thực hiện

 Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL  

Thành phần hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp (theo mẫu);

- Sơ đồ vị trí địa điểm thăm dò khai quật khảo cổ (tỷ lệ 1:500) (bản chính);

- Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có).

Số lượng bộ hồ sơ

 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 03 ngày

Phí, lệ phí

 không

Yêu cầu điều kiện

 * Các tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ:

- Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước.

- Trường Đại học có bộ môn khảo cổ.

- Bảo tàng và Ban quản lý di tích của nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ.

- Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở Trung ương.

* Người chủ trì việc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện:

- Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học;

- Có ít nhất 5 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ;

- Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ VHTT&DL;

- Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ VHTT&DL;

- Có giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ.

Căn cứ pháp lý

 - Luật Di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009;

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010;

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012;

- Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tìm kiếm