.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 31.061
Thủ tuc hành chính
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh.
Nơi tiếp nhận

 Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả tại Sở VHTTDL, địa chỉ: 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế

Thời gian tiếp nhận

 Từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00; buổi chiều: từ 14h đến 16h30)

Trình tự thực hiện

 1. Đối với cá nhân:

- Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế.

- Bước 2: Cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế theo thời gian ghi trong phiếu hẹn.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.   

Cách thức thực hiện

 Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thành phần hồ sơ

- Quyết định thành lập thư viện (bản sao hợp lệ)

- Đơn đăng ký hoạt động Thư viện (theo mẫu);

- Nội quy Thư viện

Số lượng bộ hồ sơ

 02 bộ

Thời hạn giải quyết

 15 ngày (vận dụng thực tế vì không có quy định cụ thể)

Phí, lệ phí

 không

Yêu cầu điều kiện

 Khi chia, tách, sát nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp tỉnh, tổ chức thành lập thư viện phải làm lại thủ tục đăng ký hoạt động

Căn cứ pháp lý

 - Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10;

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002;

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin

Tìm kiếm