.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.242
Cơ cấu tổ chức đơn vị
Lượt đọc: 57744Thời gian: 16:16 - 18/07/2016
Sở Văn hóa và Thể thao gồm có 8 phòng chuyên môn và 13 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
* Các phòng chuyên môn thuộc Sở:
1. Văn phòng
2. Thanh tra
3. Phòng Tổ chức - Pháp chế
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
5. Phòng Quản lý văn hóa
6. Phòng Quản lý Di sản văn hóa
7. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình
8. Phòng Quản lý Thể dục thể thao
 
* Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:
11. Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế
12. Bảo tàng Hồ Chí Minh
13. Thư viện Tổng hợp
14. Trung tâm Văn hóa Thông tin
15. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
16. Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế
17. Trung tâm Thể thao Huế
18. Trung tâm Thể thao dưới nước
19. Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật
20. Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế
21. Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế
22. Đoàn Bóng đá
23. Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng
 
* (Nhà Trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị trực thuộc Văn phòng Sở).
TTTĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm