.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 13.741
Giới thiệu >> Các phòng ban, đơn vị
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 41A, đường Hùng Vương, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3822573, Fax: 0234.3833387.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3823024
I. Thông tin liên lạc:  Địa chỉ có 3 cơ sở: Số 15, đường Lê Lợi, số 17 Lê Lợi,  thành phố Huế; số 10, Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3837411.
I. Thông tin liên lạc: Cơ sở 1: Số 01, đường Hà Huy Tập, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3814468, Fax: 0234.3814851. Cơ sở 2:  Số 02, đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3810022, Fax: 0234.3810401
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại thường trực: 0234.3823024, 0234.3824159.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3823024.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3826334.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Đường Tố Hữu, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3815438, Fax: 0234.3813044.    
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 23, đường Nhật Lệ, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3539435, Fax: 0234.3516902.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 49, đường Nguyễn Chí Diễu và cơ sở 2 đường Ngự Bình, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3525043, Fax: 054.3511466.    
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 29A, đường Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế.- Điện thoại: 0234.3833499, Fax: 0234.3822446.
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 07, đường Lê Lợi, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3820250, Fax: 0234.3845217
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: số 01, đường 23 tháng 8 và 268, đường Điện Biên Phủ thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3522397, Fax: 0234.3522397
I. Thông tin liên lạc:  Địa chỉ: đường Nguyễn Thái Học (khán đài B SVĐ), thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3817228, Fax: 0234.3811591.
A. Thông tin liên lạc: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3823024
A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 02, đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3812150  
A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3827975
  A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3826334
A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3825192
 A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3824159
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm