.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 19.620
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Hiện tôi đang công tác trong ngành dịch vụ du lịch. Tôi đã được đào tạo đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch, đã có bằng Đại Học Du lịch, Đại Học tiếng Anh, cử nhân Văn Hóa Du Lịch.
Tôi xin hỏi vậy tôi có được ăn lương Đại Học không và đến kỳ nâng lương tôi có cần đi thi bậc nghề không ? Và vì sao có một số nhân viên không được đào tạo đúng chuyên ngành thì lại được ăn lương Đại Học và cũng không cần đi thi bậc nghề.
Vui lòng trả lời qua email sau: happhantrong@yahoo.com
Xin chân thành cảm ơn !
Người gửi: Phan Trọng Hạp - Huế (Ngày gửi: 22/05/2013)
Đáp:
Chúng tôi đã nhận được ý kiến của bạn thắc mắc về việc nâng bậc nghề.
Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi đã chuyển cho bộ phận chức năng nghiên cứu trả lời trong thời gian sớm nhất.
Thân!

 

Tìm kiếm