.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 19.922
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Cho hỏi khi nào có thể đưa Bảo tàng lịch sử vào hoạt động?
Người gửi: Lê Văn Quang - Thủy Xuân, Huế (Ngày gửi: 24/12/2017)
Đáp:

Đến nay, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các Sở liên quan tiến hành khảo sát cơ sở vật chất hiện có, khẩn trương triển khai lập dự án đầu tư Bảo tàng Lịch sử về nơi mới, đồng thời làm các phương án trưng bày Bảo tàng Lịch sử phù hợp với không gian tại địa điểm 268 Điện Biên Phủ, kế hoạch năm 2019 đưa bảo tàng vào hoạt động. 

Tìm kiếm