.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 35.561
Đoàn Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ IX dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lượt đọc: 2800Thời gian: 18:51 - 27/06/2019

(VHH) - Ngày 27/6/2019, trước lúc diễn ra chương trình Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đoàn đại biểu Đại hội đã tổ chức Lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nên Mặt trận dân tộc thống nhất và luôn đề cao vai trò của tổ chức Mặt trận đối với cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng…

Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc thống nhất vẫn là một trong những lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam”. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối đại đoàn kết dân tộc của Người để phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc, đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng mạnh giàu. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao chủ trương đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ và lâu dài toàn dân tộc thành một khối thống nhất. Trong hệ thống tư tưởng của Người, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc thì phải có lực lượng và có thành phần làm nòng cốt. Người chỉ rõ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết”. Đó cũng là cơ sở để Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta thành lập và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

BTHCM - TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm