.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 22.079
Khảo sát hoạt động thư viện, lễ hội và văn hóa cơ sở tại A Lưới
Lượt đọc: 2322Thời gian: 10:04 - 08/07/2019

(VHH) - Ngày 05/7, đồng chí Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng lãnh đạo Thư viện Tổng hợp tỉnh và các phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đã có chuyến khảo sát hoạt động thư viện, lễ hội và văn hóa cơ sở tại huyện A Lưới.

Hiện trên địa bàn huyện A Lưới có 01 thư viện huyện, 31 thư viện trường học và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện có tủ sách, báo và 21/21 xã, thị trấn có tủ sách pháp luật. Bình quân mỗi năm thư viện huyện và tủ sách các xã phục vụ trên 20.000 lượt bạn đọc; 192.000 lượt sách, báo luân chuyển; số lượng thẻ bạn đọc bình quân mỗi năm là 500 thẻ. Bên canh việc phục vụ bạn đọc tại chỗ, thư viện huyện còn phối hợp luân chuyển, trao đổi và đưa sách, báo đến phục vụ tại các trường học, đồn biên phòng, các hoạt động hội thi,…

 

Về hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện hiện có 27 lễ hội lớn, nhỏ trong đó có trên 10 lễ hội lịch sử cách mạng. Nhìn chung hoạt động lễ hội trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, lành mạnh, ý thức người dân về thực hiện nếp sống văn minh, môi trường trong lễ hội được đảm bảo.

Qua đợt khảo sát nhằm nắm bắt tình hình hoạt động ở cơ sở, qua đó Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Thư viện Tổng hợp tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức luân chuyển sách báo phục vụ thư viện huyện cũng như các thư viên, tủ sách ở cơ sở trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu đọc sách, tham khảo tài liện về khoa học, kỹ thuật của người dân địa phương.

Đối với hoạt động lễ hội, đề nghị cơ quan tham mưu ở địa phương tiếp tục phối hợp để phục hồi, phát huy các lễ hội truyền thống có giá trị, hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền công nhận một số lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trong hoạt động xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; phong trào xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa trên địa bàn huyện A Lưới.

Phòng XDNSVH&GĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm