.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 27.751
Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2015
Lượt đọc: 95792Thời gian: 18:06 - 05/07/2015

(VHH) - Sáng 02/7, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2015 tại 03 điểm cầu: Hà Nội - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh.

Báo cáo sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2015 đã nhấn mạnh, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương; công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2015 trên cả nước đã có nhiều tiến bộ so với những năm trước. 

Công tác tuyên truyền được các Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội tăng cường hơn, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Các phương án đảm bảo an toàn lễ hội được quan tâm chú trọng; việc quản lý thu - chi tiền công đức đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều địa phương đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động khai thác phát huy giá trị di tích, áp dụng thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội từng bước được cải thiện và nâng cao; chất lượng dịch vụ phục vụ du khách được chú trọng, mục tiêu gắn kết lễ hội với phát triển du lịch được nhiều địa phương thực hiện có hiệu quả. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý và tổ chức lễ trong những tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Ở một số lễ hội, sự phối hợp giữa các tiểu ban chưa chặt chẽ, chưa kịp thời giải quyết, chấn chỉnh những phát sinh, tồn tại diễn ra trong lễ hội; việc quy hoạch, bố trí các công trình phụ trợ phục vụ du khách ở một số di tích, lễ hội còn bất cập, chưa có biện pháp dự báo lượng du khách tham gia lễ hội để có kế hoạch, bố trí sắp xếp và chuẩn bị nhân lực phục vụ du khách; mô hình quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội chưa có sự thống nhất. Việc cấp phép tổ chức lễ hội chưa được các địa phương giám sát chặt chẽ; vẫn còn biểu hiện thương mại hóa, lợi dụng lễ hội để trục lợi, bán vé vào lễ hội, vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức lễ hội; ý thức của người dân tham gia lễ hội chưa cao, việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội một số nơi chưa tốt; vẫn còn hiện tượng đốt nhiều vàng, mã; đặt tiền lễ không đúng quy định, vứt rác bừa bãi trong khuôn viên di tích, lễ hội như báo chí, dư luận đã nêu; một số địa phương có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, các ngành, các cấp trong tổ chức và quản lý lễ hội; việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người dân đối với những lễ hội còn duy trì tục hiến sinh gây bức xúc, còn có nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận xã hội; vai trò của các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, giới thiệu để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; thực trạng và những vấn đề cấp thiết đặt ra cần tháo gỡ, giải quyết, đề ra những giải pháp khoa học...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người tham gia lễ hội; nâng cao vai trò của Ban Tổ chức lễ hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực, phản văn hóa và xử lý các sai phạm trong công tác tổ chức lễ hội; đặc biệt, công tác vệ sinh môi trường xung quanh di tích phải được quản lý chặt chẽ và đảm bảo sạch sẽ; phải niêm yết công khai giá cả, tránh“chặt chém” du khách; hệ thống hàng quán tại các khu di tích phải được quy hoạch gọn gàng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, lãnh đạo các Sở VHTTDL cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo lĩnh vực quản lý và tổ chức lễ hội, chủ động trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại, buông lỏng quản lý.

Bộ trưởng cũng giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương xây dựng và hoàn thiện Thông tư về tổ chức và quản lý lễ hội để ban hành trước mùa lễ hội 2016. Yêu cầu các địa phương kiện toàn, nâng cao trách nhiệm, năng lực quản lý của các ban quản lý di tích địa  phương, chú trọng bồi dưỡng tập huấn công tác quản lý lễ hội cho các lực lượng chức năng đáp ứng nhu cầu được giao.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm