.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 49.437
Triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số huyện Nam Đông
Lượt đọc: 3222Thời gian: 15:45 - 17/06/2020

 (VHH) - Ngày 16/6, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Nam Đông.

Thừa Thiên Huế có các dân tộc thiểu số: Cơ Tu, Bru -Vân Kiều, Tà Ôi (Tà Ôi - PaCô - PaHy) chủ yếu sinh sống trên địa bàn 2 huyện Nam Đông và A Lưới. Thời gian qua, việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo. Nhiều loại hình di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế được quan tâm nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và bảo quản.

Thực hiện Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 26/7/2017 về việc thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong việc thực hiện Đề án, Sở Văn hóa và Thể thao đã triển khai trên địa bàn 02 huyện Nam Đông và A Lưới, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo đó, năm 2019, đã tiến hành triển khai nội dung của Đề án trên địa bàn huyện A Lưới.

Đợt này, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch và tập huấn công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Nam Đông.

Mục đích của đợt tập huấn lần này nhằm phổ biến kiến thức cơ bản trong công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo tồn di sản văn hóa cho công chức văn hóa xã và huy động nguồn lực của toàn xã hội cùng tham gia gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa của toàn xã hội, các chủ thể văn hóa và tổ chức, cá nhân có liên quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số một cách lâu dài, bền vững; qua đó giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số và nâng cao đời sống văn hóa, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tham dự tập huấn gồm lãnh đạo và công chức văn hóa của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đông, những cán bộ cốt cán làm công tác văn hóa trên địa bàn. Cùng với nội dung tập huấn, các học viên còn tham quan Nhà trưng bày văn hóa dân tộc huyện Nam Đông, nơi trưng bày các di sản truyền thống của huyện; được hướng dẫn trực tiếp về công tác kiểm kê các loại hình di sản văn hóa phi vật thể: nghề thủ công truyền thống, lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, các tri thức dân gian... hiện đang được lưu giữ trên địa bàn huyện. Đặc biệt, qua đợt kiểm kê này, công chức văn hóa các xã, thị trấn sẽ trực tiếp tham gia kiểm kê các di vật, hiện vật tiêu biểu, điển hình của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Đông.

Kết quả của đợt kiểm kê sẽ là cơ sở để huyện Nam Đông xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số; phục vụ công tác sưu tầm, bảo quản, trưng bày tại Nhà trưng bày văn hóa dân tộc huyện Nam Đông; qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá di sản sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Thị Lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm