.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 23.838
Hội thảo rà soát công tác bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa tại Việt Nam
Lượt đọc: 6648Thời gian: 07:19 - 19/06/2020

(VHH) - Sáng ngày 18/6/2020, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch và Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức Hội thảo rà soát công tác bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa tại Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có đại diện của các cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Văn phòng UNESCO Hà Nội, đại diện các Bộ, ngành, đơn vị văn hóa nghệ thuật quốc gia, các Sở Văn hóa và Thể thao một số địa phương và các hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các trường đại học cùng các chuyên gia, nghệ sỹ…

Công ước về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng lần thứ 33 của UNESCO vào năm 2005 tại Paris từ ngày 3 đến ngày 21 tháng 10 năm 2005, là một trong những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết thúc đẩy sự đa dạng văn hóa được nêu trong hiến chương của UNESCO. Mục tiêu của Công ước này là đặt ra một khung pháp luật thuận lợi cho tất cả các quốc gia thành viên trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, truyền bá, tiếp cận và hưởng thụ các biểu đạt văn hóa từ nhiều nguồn gốc khác nhau, đồng thời bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa; tạo điều kiện cho các nền văn hóa phát triển và tương tác một cách tự do và cùng có lợi; tạo sự trao đổi, tương tác văn hóa rộng rãi hơn và cân bằng giữa các nền văn hóa khác nhau, thúc đẩy sự tôn trọng và nâng cao nhận thức về giá trị của sự đa dạng các biểu đạt văn hóa ở các cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế, trên cơ sở các chính sách và các biện pháp phù hợp để bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa trên lãnh thổ quốc gia mình.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia ý kiến nhằm đóng góp vào dự thảo Báo cáo quốc gia định kỳ giai đoạn 2016 - 2019 thực hiện Công ước UNESCO 2005 về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa; đề xuất xây dựng Mẫu Báo cáo quốc gia trực tuyến mới của Công ước cũng như quá trình nghiên cứu, thu thập số liệu phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo quốc gia; đồng thời đánh giá, rà soát chính sách nhằm đảm bảo sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa tại Việt Nam, cũng như sự sáng tạo của Việt Nam có thể tiếp cận thị trường thế giới trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ sở để Ban thư ký Công ước UNESCO và các chuyên gia quốc tế tham khảo để đưa ra các xu hướng phát triển của văn hóa nghệ thuật trên thế giới, và xây dựng Báo cáo toàn cầu về đa dạng văn hóa.

Tham gia phát biểu tại Hội thảo này, TS. Phan Thanh Hải, Ủy viên hội đồng di sản văn hóa quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế khẳng định: Thành tựu quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Công ước UNESCO 2005 về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa là nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là nhân tố con người quyết định thành bại của mọi chính sách trong công tác bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa tại Việt Nam giai đoạn hiện nay. Sự tham gia tích cực và chủ động của các nghệ sĩ, những người sáng tạo trong việc thúc đẩy các ý tưởng, chuyển tải và phổ biến bằng nhiều biểu đạt văn hóa khác nhau có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ, phát huy và duy trì đa dạng văn hóa của mỗi vùng, địa phương.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm