.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 50.988
Ngành Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025
Lượt đọc: 3112Thời gian: 14:22 - 23/06/2020

VHH - Giai đoạn 2020 - 2025 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là giai đoạn mà cán bộ và nhân dân toàn tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Phát huy những thành quả đạt được trong gian đoạn 2015 - 2020, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa và Thể thao quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thử thách, tranh thủ thời cơ, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung đẩy mạnh tổ chức và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của Ngành, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tiêu chí Đô thị di sản đặc thù, xây dựng văn hóa, con người Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Trong giai đoạn mới, toàn Ngành sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai việc xây dựng và phát triển văn hóa Huế đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa Huế, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm, thư viện, chiếu phim, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân; phối hợp tổ chức thành công các kỳ Festival Huế theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn; chú trọng thực hiện tốt công tác gia đình, gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao; phát triển thể thao thành tích cao ổn định, vững chắc, góp phần phát triển thể lực, trí lực, tầm vóc con người Thừa Thiên Huế; đăng cai tổ chức tốt các giải đấu thể thao quốc gia và quốc tế, góp phần thu hút và quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa, con người xứ Huế.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là ở cơ sở; mở rộng giao lưu, quan hệ hợp tác về văn hóa và thể thao; kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên.

Bên cạnh triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành sẽ tiếp tục tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, tiêu biểu là phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” hướng đến mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, xây dựng văn hóa công sở.

Giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu Sở Văn hóa và Thể thao được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều năm được UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc; 02 - 03 tập thể và 05 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ trao tặng Huân chương, Bằng khen; 05 tập thể là các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, 05 tập thể là Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc trong từng lĩnh vực. Hàng năm có 100% tập thể các phòng, đơn vị trực thuộc được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 30% tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 15% tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen công tác năm.

Ngân Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm