.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 51.213
Vai trò Câu lạc bộ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Lượt đọc: 2997Thời gian: 08:10 - 24/06/2020

VHH - Tổ chức hoạt động Câu lạc bộ là một trong những chức năng quan trọng của Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa. Đặc biệt hoạt động Câu lạc bộ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ, thể thao trong cộng đồng dân cư.

Câu lạc bộ (CLB) được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện của những người có cùng sở thích và nhu cầu, được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước, chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn nhà nước. CLB trở thành nơi rèn luyện, học tập kỹ năng, định hướng phát triển văn hóa, tinh thần cho mọi lứa tuổi đặc biệt là thanh thiếu niên.

Cũng có thể nói CLB là tổ chức của những cộng tác viên thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý để cùng hoạt động vừa để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo, vừa để truyền dạy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của mỗi địa phương. Vì vậy, CLB vừa là một hình thức tổ chức, vừa là một phương thức hoạt động được áp dụng trong các thiết chế văn hóa từ trung ương đến cơ sở. CLB gồm có nhóm CLB rèn luyện sức khỏe, nhóm CLB nghệ thuật, CLB kỹ năng... Điển hình gồm có các CLB như: CLB âm nhạc, CLB Guitar, CLB Ca Huế, CLB Rock, CLB Chim cảnh, CLB Sáo trúc, CLB Lân- Sư - Rồng, CLB Bolero, CLB Những bài ca đi cùng năm tháng, CLB Yoga, CLB Khiêu vũ, CLB thơ, CLB Thái cực Trường sinh đạo...

Ở Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, với những thuận lợi về vị trí, cơ sở vật chất, trong những năm qua, hoạt động CLB, đội nhóm đã luôn duy trì, ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô hoạt động. Hiện nay, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh có hơn 20 CLB đủ các loại hình đang sinh hoạt, với mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, trở thành nơi rèn luyện, học tập kỹ năng, định hướng phát triển văn hóa tinh thần cho mọi lứa tuổi đặc biệt là thanh thiếu niên. Thông qua hoạt động CLB, đây cũng là nơi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, CLB là lực lượng nòng cốt, những hạt nhân tích cực cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

Với sự hỗ trợ về nghiệp vụ của các đơn vị quản lý, hệ thống Câu lạc bộ đã được phát triển, mở rộng đến các xã, phường, các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó tạo được một hệ thống Câu lạc bộ hoạt động mang tính xuyên suốt, có sự lan tỏa mang tính cộng đồng cao, góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể thao ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua công tác “xã hội hóa” hằng năm các CLB đã tổ chức nhiều  chương trình, nhiều hội thi phục vụ đông đảo công chúng, góp phần vào việc đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo được nhiều hoạt động tích cực, định hướng nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh cho các lứa tuổi thanh, thiếu niên và rèn luyện sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn. Đồng thời, qua các hoạt động của CLB những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, văn hóa gia đình, tình đoàn kết trong cuộc sống,... ngày càng được phát huy, nhân rộng, từ đó góp phần xây dựng  xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn, phát triển hơn.

Thanh Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm