.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 50.823
Tuyên truyền hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam (28/6)
Lượt đọc: 3472Thời gian: 10:19 - 26/06/2020

(VHH) - Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Xác định vai trò của gia đình cực kỳ quan trọng nên ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg lấy ngày 28/6 hằng năm là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2020, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tiếp tục được tổ chức với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” thông qua các thông điệp truyền thông như: Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc; Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh; Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!...

Thời gian qua, tình trạng xuống cấp đạo đức, lối sống gia đình đang là vấn đề báo động của xã hội. Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều giải pháp cấp bách để tập trung giáo dục đạo đức, lối sống từ trong mỗi gia đình, nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho một xã hội lành mạnh, văn minh. Ngày 29/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình. Chỉ thị nêu rõ cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc thù của các bộ, ngành, địa phương.

Là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao thời gian qua, đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục đời sống trong gia đình đến với mỗi người dân. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm được triển khai nhiều hoạt động phong phú nhằm tăng cường hơn nữa việc giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình - xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, nhất là trong xã hội ngày càng hiện đại và phát triển.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đoàn thể; mỗi địa phương hãy tuyên truyền đến mỗi thành viên của gia đình đồng lòng, chung tay việc xây dựng đạo đức, lối sống gia đình. Sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm đó, chính là yếu tố quan trọng để cộng đồng xã hội chung tay, góp sức xây dựng một gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xã hội phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh.

Văn Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm