.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 48.897
Nam Đông và Quảng Điền tổng kết Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam
Lượt đọc: 3009Thời gian: 15:57 - 26/06/2020
Đồng chí Nguyễn Thiên Bình, Phó GĐ Sở VHTT

VHH - Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Nam Đông và UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản, chương trình, đề án liên quan đến công tác gia đình trên địa bàn.

Trong những năm qua, các địa phương đã huy động được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng trong tổ chức triển khai công tác gia đình. Công tác truyền thông vận động luôn thực hiện thường xuyên ở các cấp, các ngành đã nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ổn định và bền vững. Nhờ đó, chất lượng sống của nhiều gia đình được nâng cao, nhiều gia đình thoát nghèo; các hộ gia đình nghèo, gia đình ở vùng xa, vùng sâu được tiếp cận các phúc lợi xã hội về y tế, giáo dục, văn hóa. Đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện; chất lượng gia đình văn hóa được nâng lên từng năm tương ứng với tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác gia đình trong thời gian tới, ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các địa phương, ngoài phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua cần chủ động đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể như: Đưa các mục tiêu công tác gia đình vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và từng giai đoạn, bố trí nguồn lực đủ để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai công tác gia đình để kịp thời có những giải pháp phù hợp; Củng cố, kiện toàn, tăng cường chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở để đáp ứng tốt nhiệm vụ của công tác này trong giai đoạn tới; Phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên, địa chỉ tin cậy ở cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, công tác hòa giải, tư vấn, kịp thời phát hiện, trợ giúp hiệu quả cho nạn nhân bạo lực gia đình và xử lý nghiêm các vụ BLGĐ. Tăng cường thông tin, quảng bá để nhiều người dân biết đến số điện thoại đường dây tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; Nhân rộng phong trào khuyến học, mô hình PCBLGĐ tại 100% số xã, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững để thu hút đông đảo người dân tham gia sinh hoạt...

Nhân dịp này, UBND các huyện đã tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn thời gian qua.

Nghi Dung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm