.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 38.265
Thành phố Huế tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 2020
Lượt đọc: 1899Thời gian: 14:19 - 03/07/2020

VHH - Ngày 02 tháng 7, UBND thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và Chương trình Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015 – 2020. 

Sau 8 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Cụ thể, 100% hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; 90% trở lên số cặp nam nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; đáp ứng chỉ tiêu hàng năm trung bình giảm từ 10-15% hộ gia đình có bạo lực gia đình, có người mắc tệ nạn xã hội; đáp ứng chỉ tiêu giảm 15% hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định.

Bên cạnh các chính sách như chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo; cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây nhà tình nghĩa, tình thương; tặng quà, chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn… các hộ gia đình nghèo trên địa bàn thành phố còn được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí, được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật phúc lợi an sinh xã hội rất thuận lợi và có chất lượng. Theo đó, hàng năm có 95% trở lên hộ gia đình được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, phúc lợi xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; 95% trở lên hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai, khủng hoảng kinh tế…

Các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện với những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, 100% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình; 95% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; 90% số lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân; 95% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi; 90% số phường đã nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Việc triển khai Chiến lược phát triển gia đình và Chương trình Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Huế đã có những chuyển biến mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ, quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhiều lớp tập huấn cho cán bộ nhằm nâng cao kiến thức về công tác gia đình được quan tâm triển khai. Ban chỉ đạo Công tác gia đình thành phố Huế đã chỉ đạo Ban chỉ đạo cơ sở tích cực triển khai công tác gia đình như hướng dẫn, kiểm tra, mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về gia đình, về hòa giải để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, các tầng lớp nhân dân về Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới…

Công tác chỉ đạo xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản thực hiện Chiến lược và Chương trình phù hợp với tình hình địa phương; đưa mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược và Chương trình vào các tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo bổ sung các tiêu chí xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh vào quy ước đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hoá. Nhờ đó, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện với những kết quả đáng ghi nhận, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Tại Hội nghị, UBND thành phố Huế đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc về Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn thành phố.

Nghi Dung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm