.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 34.352
Triển khai chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021
Lượt đọc: 323Thời gian: 20:59 - 20/02/2021

(VTH) - Ngày 18/02/2021, Ủy ban nhân dân tnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND trin khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2021.

Bên cạnh mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và các s, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về quản lý tổ chức các hoạt động bơi, phong trào tập luyện bơi và phòng, chống đuối nước trẻ em; Kế hoạch còn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước trẻ em cho các cơ quan, tổ chức, gia đình, người dân và bản thân trẻ em thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục... Từng bước hạn chế tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em, đem lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho gia đình và xã hội. Tạo thuận lợi về cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chc dạy bơi và các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, kế hoạch phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: 100% huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước tại địa phương một cách hiệu quả, từng bước giảm thiu các trường hợp tai nạn đui nước. Tăng số lượng hồ bơi, điều kiện tổ chức dạy bơi; quy hoạch điểm hồ bơi theo cụm trường học, cụm dân cư phù hợp. Đảm bảo 100% các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi có huấn luyện viên, hướng dẫn viên bơi, nhân viên cứu hộ và đảm bảo các điều kiện về chuyên môn,vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật. Kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ triển khai như: Tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chng đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội; Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dn viên về phòng, chống đuối nước trẻ em; Triển khai các hoạt động phòng, chng đuối nước trẻ em; Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước...

 

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm